ثبت نام در دوره غواصی

جهت ثبت نام و شرکت در دوره با شماره 1082095-0919 تماس بگیرید 

اگر برای اولین بار برای آموزش غواصی به مرکز ما مراجعه می کنید مدارک زیر برای ثبت نام و تشکیل پرونده مورد نیاز است پس آنها را همراه خود داشته باشید 

1-  عکس پرسنلی سه عدد

2- کپی صفحه اول شناسنامه

3- کپی کارت ملی

4- کپی صفحه اول گذرنامه ( برای ثبت مشخصات شما به زبان انگلیسی - الزامی نمی باشد )

5- تکمیل فرم های ثبت نام ( فرم های زیر در محل ثبت نام به شما ارائه می گردد )

- فرم اطلاعات فردی 

- فرم وضعیت پزشکی 

- فرم آشنایی با قوانین 

شبکه های اجتماعی ما

پلتفرم  مختلف شبکه های اجتماعی مرکز غواصی مارینا بستری هستند برای ارتباط شما با دنیای مدرن

50 instagram Twitter telegram 

linkdin  tumbler aparat youtub