ثبت نام در دوره غواصی

جهت ثبت نام و شرکت در دوره با شماره 1082095-0919 تماس بگیرید 

اگر برای اولین بار برای آموزش غواصی به مرکز ما مراجعه می کنید مدارک زیر برای ثبت نام و تشکیل پرونده مورد نیاز است پس آنها را همراه خود داشته باشید 

1-  عکس پرسنلی سه عدد

2- کپی صفحه اول شناسنامه

3- کپی کارت ملی

4- کپی صفحه اول گذرنامه ( برای ثبت مشخصات شما به زبان انگلیسی - الزامی نمی باشد )

5- تکمیل فرم های ثبت نام ( فرم های زیر در محل ثبت نام به شما ارائه می گردد )

- فرم اطلاعات فردی 

- فرم وضعیت پزشکی 

- فرم آشنایی با قوانین