ایران مارینا مرکز غواصی بین المللی مارینا

آموزش گره دریایی

گره‌های دریایی، نوعی گره است که به طور خاص برای استفاده در محیط دریا و در فعالیت‌های دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گره‌ها اغلب برای اتصال و متصل‌کردن طناب‌ها، بندها و تجهیزات مختلف در فعالیت‌های دریایی، غواصی، کوهنوردی دریایی، کشتی‌رانی و ... استفاده می‌شوند. گره‌های دریایی باید قوی و ایمن باشند و توسط افرادی که در این حوزه مهارت دارند، با دقت و درستی انجام شوند.

آموزش گره غواصی

 

∇ گره Carrick Bend ∇ 

 

∇ گره Figure 8 Loop ∇ 

Figure 8 loop knot 

 

∇ گره Figure 8 ∇

 

∇ گره Clove Hitch ∇

 

∇ گره Two Half Hitch ∇

 

∇ گره Sheet Bend ∇

گره Sheet Bend

 

∇ گره Bowline ∇

گره Bowline