دوره های غواصی تکنیکال

 

غواصیدوره تکنیکال مخلوط کننده گاز

 TEC GAS BLENDER

نایتروکس ، ترایمیکس ، هلیوکس از مخلوط های تنفسی مورد نیاز برای غواصی است و تعداد غواصانی که از این مخلوط ها استفاده می کنند رو به افزایش است لذا برای تهیه این مخلوط های تنفسی نیاز به یک فرد واجد شرایط و دارای صلاحیت می باشد که بتواند این ترکیبات تنفسی را به صورت صحیح و مطمئن تهیه نماید .

همچنین قبل از استفاده از مخلوط گازی نیاز به پاک سازی و شستشوی سیلندر ها و تجهیزات برای سازگاری با اکسیژن بالا می باشد که بدین منظور یک سرویس کار ماهر و مجاز مورد نیاز است . 

در دوره تکنیکال مخلوط کننده گاز شما با روش های سرویس سیلندر و ترکیب گازها و پر کردن سیلندر به صورت تئوری و عملی آشنا خواهید شد . 

 

 

 

 

دوره تکنیکال غواصی سایدمونت

 TEC Sidemount

دوره های تکنیکال سایدمونت در حال گسترش و رایج شدن برای غواصان تکنیکال است . مطمئنا برای مسافرت بسیار مناسب است به خصوص در مناطقی که به راحتی در دسترس ما نیستند . در این دوره شما با مزایای غواصی سایدمونت تکنیکال آشنا می شود و مفاهیم پیشرفته تری از غواصی سایدمانت تکنیکال  را فرا خواهید گرفت و همچنین روش های برنامه ریزی برای این نوع غواصی و گازهای مورد تنفس و تجهیزات غواصی سایدمونت  تکنیکال برای شما آموزش داده می شود .