کتاب های غواصی فارسی

این بخش فقط مربوط به معرفی کتاب با موضوع غواصی می باشد و این کتاب ها برای فروش موجود نیست با سرچ در اینترنت میتوانید از ناشر تهیه کنید

 

                                                              

 آموزش غواصی دوره آغاز گر                                        الفبای غواصی                                    یادگیری فنون ماهیگیری و غواصی                         

  ناصر رحیمی - دی 76                                     محمد رضا لایقی - خرداد 77                              مهدی جوان الماسی - آذر 84

 

                                                              

       فوریت های غواصی                 بهداشت و بيماری های گوش و حلق و بيني در غواصی          آموزش جوشکاری و برشکاری زیر آب

 رامین معصومی - شهریور 84                           رامین معصومی - شهریور 84                               رحمان هدایت پناه - مرداد 85

 

                                                              

   آموزش غواص یک ستاره                             راهنمای جامع غواصی در آب های آزاد                    راهنمای غواصی . اصول و روش ها 

فرید اسماعیلی  - اسفند 86                            محمد رسول باقریان - اسفند 86                       محمد علی فیض بخشیان - اسفند 86

 

                                                              

     آموزش غواص دو ستاره                               راهنمای جامع غواصی پیشرفته                            پزشکی غواصی و زیر سطحی  

سیامک درخشان - اردیبهشت 87                   محمد رسول باقریان - اردیبهشت 88                             رامین معصومی - دی 88

 

                                                               

   جانوران دریایی خطرناک                                     آموزش غواصی سه ستاره                                مقدمه ای بر عکاسی زیر آب                        

رسول زارع زاده - مرداد 89                                 محسن عطاران - اردیبهشت 90                            سیامک درخشان - اسفند 91

 

                                                               

      اصول غواصی آزاد                                           آموزش غواص سه ستاره                                  غواصی فیزیک و فیزیولوژی                         

  مجید شایگان - آبان 92                                  امیر حسین فروغ - اردیبهشت 93                              رسول زارع زاده-بهمن 93

 

                                                               

      اصول طب غواصی                                                  هنر غواصی                                                   ایمنی غواصی                         

 علی تارات - اردیبهشت 94                                سید ناصر حسینی - تیر 94                                     علیرضا راستگو - آذر 94

 

                                                               

 غواصی با هوای غنی شده                                دانستی های غواصی حرفه ای                              آموزش غواص یک ستاره                          

   سعید پروین - خرداد 95                                  سید یوسف قریشی - مرداد 95                           امیر حسین فروغ - شهریور 95

 

                                                               

           اسنورکلینگ                                             غواصی آزاد سطح 1 و 2                                 راهنمای جامع علائم غواصی                        

  امین جدیدی- فروردین 96                                  امین جدیدی- اردیبهشت 97                              آرمین هاشمی نسب - دی 97

 

                                                               

  غواصی سلامت و ایمنی                                        غواصی علوم پزشکی                                          غواصی اسپرت                      

مجید طالب زاده - بهمن 97                                   مجید طالب زاده - بهمن 97                                مجید طالب زاده - بهمن 97

 

                                غواصی                              غواصی                     

 غواصی الزامات و مقررات                                   جانوران زهرآگین خلیج فارس                           لذت غواصی در جزایر مرجانی              

مجید طالب زاده - بهمن 97                                   ایرج نبی پور - بهمن 97                               مصیب شیرانی - فروردین-97