سایت های غواصی جزیره فارور

غواصییکی دیگر از جزایر بسیار زیبا و مناسب جهت غواصی ، جزیره فارور بزرگ است که در فاصله سی کیلومتری جزیره کیش قرار دارد. بزرگ ترین ابعاد طولی و عرضی جزیره هفت و نیم و چهار و نیم کیلومتر می باشد. فاصله آن تا نزدیک ترین نقطه سواحل ایران در حدود بیست کیلومتر و مساحت آن بیست و شش کیلومتر مربع و ارتفاع بلند ترین نقطه آن از سطح دریا صد و چهل و پنج متر است.

‏سطح جزیره از تپه ماهورهای کوچک تشکیل شده است. این جزیره شیب های تند و پرتگاه هایی دارد که گاهی ارتفاع آنها از ده متر بیشتر است. بقایای ساختمان های مخروبه و اراضی کشاورزی بایر و چاه های آب نشانه مسکونی بودن جزیره در زمان های گذشته است ولی در حال حاضر، جزیره ‏غیرمسکونی است.

‏اما از نقطه نظر غواصی و منابع آبزی این جزیره از غنی ترین نقاط خلیج فارس برده و هر ساله ‏پذیر ای بسیاری از دوستداران طبیعت و نیز غواصان می باشد. دسترسی به این جزیره نیز همانند جزیره هندورابی  و از طریق جزیره کیش و به وسیله قایقهای چارتر و یا تور هایی که مراکز غواصی جزیره کیش برگزار می نمایند امکان پذیر می باشد که تقریبا چهل و پنج دقیقه به طول می انجامد . ریفهای مرجانی جزیره فارور که در شمال و جنوب این جزیره و نیز در جزیره کوچک دیگری در مجاورت آن به نام بنی فارور ( 9 ‏کیلومتری جنوب فارور) قرار گرفته اند، پناهگاهی طبیعی برای انوای گونه های زیبای آبزی از جمله لابستر، اژدر ماهیان، سفره ماهیان، ریف شارکهای کوچک و متوسط و گهگاه دلفینهای خاکستری و باتل نوز می باشد.

متاسفانه ریفهای مرجانی شمال جزیره فارور در طی سالیان اخیر مورد تهاجم بشر قرار گرفته و تا حد وسیعی در اثر استفاده از تور های کشتی (ترال) در حجم گسترده ای تخریب شده است. انواع مرجانهای سخت، شاخ گوزنی، مغزی و مرجانهای نرم نظیر شقایقهای دریایی و گرگانیا درآبهای اطراف جزیره مشاهده شده است .

‏رقص دلفین ها نیز در کنار قایقهای غواصی خاطرات سفر به این جزیره زیبا را دوچندان می نماید. ‏جزیره از مناطق محافظت شده دریایی محسوب می گردد  عمق سایتهای جنوبی جزیره مابین 10تا 25 ‏متر و سایتهای مناسب غواصی جزیره بنی فارور نیز 14 تا 18 ‏متر می باشد