غواصی ایمنی عمومی

غواصی ایمنی عمومی

غواص ایمنی عمومی در شرایطی کار می‌کنند که وضعیت مساعد و یا عادی نیست . این غواصان برای موارد اضطراری در 24 ساعت شبانه‌روز و در 7 روز هفته آماده امدادرسانی می‌باشند . غواصی در نیمه‌های شب ، غواصی در آب‌وهوا و شرایط جوی نامساعد ، غواصی در آب‌های تیره با میدان دید صفر ، غواصی در آب‌های آلوده به مواد شیمیایی ، غواصی در آب‌های سرد و یخ‌زده ، غواصی در رودخانه‌های خروشان ، غواصی در تالاب‌ها و مرداب‌ها ، غواصی در کانال‌های آب و غواصی در مخازن سوخت بخشی از فعالیت این افراد می‌باشد 

غواصان ایمنی عمومی بخشی از گروه امداد و نجات هستند و در شرایط سخت و خطرناک آماده امدادرسانی و جستجو می‌باشد همچنین در تحقیقات جنایی و یا بازیابی وسایل مغروق به مقامات محلی و پلیس کمک می‌کند

علاوه بر آموزش مهارت‌های عمومی غواصی ، غواصان ایمنی عمومی نیاز به آموزش‌های تخصصی بیشتر برای شناخت خطرات ، ارزیابی ریسک ، روش جستجو ، غواصی در دید صفر ، استفاده از فول فیس ماسک با سیستم ارتباطی ، دوره امداد و کمک‌های اولیه پیشرفته ، روش گزارش‌نویسی برای مقامات قضایی و ... را فرامی‌گیرند

این شاخه از غواصی بیشتر مورد استفاده در نیروهای پلیس ، آتش‌نشانی و سازمان‌های امداد و نجات است