رقابت بين غواصان در ميزان مصرف هوا

غواصی

انسانها فیزیک بدنی مختلفی نسبت به يكديگر دارند مانند: چاق ، لاغر ، بلند ، كوتاه و ... به همين دليل اجزای داخلی بدن آنها نيز با يكديگر از نظر اندازه و عملكرد فرق می كنند . برخی دارای ريه هايی بزرگتر می باشند و حجم هوای بيشتری برای پر كردن ريه خود نياز دارند به همين دليل هوا را با سرعت بيشتری مصرف می كنند حتی در زمانی كه از تکنیک های تنفس خوب و راحت استفاده می كنند .

يکی از سوالاتی كه معمولاً بعد از غواصی پرسيده می شود اين است كه چقدر هوا داری ؟ بعضی از غواصان به داشتن مقدار هوای بيشتر نسبت به ديگران پس از پايان غواصی افتخار كرده و فكر ممی كنند چون مصرف هوای كمتری دارند می توانند نسبت به ديگران بيشتر در عمق آب حضور يابند پس غواص بهتر و با تجربه تری هستند و در بعضی مواقع ديگران را به تمسخر می گيرند و ازكلماتی چون غواص پر مصرف . غواص ديزلی و ... برای سرزنش كردن ديگران استفاده می كنند .

در حالت طبيعی افرادی كه دارای ريه های كوچكتری هستند بدان معناست كه برای پر كردن ريه خود به مقدار هوای كمتری نياز دارند و در نتيجه مصرف هوای كمتری نسبت به ديگر غواصان دارند اين دليل باعث نمی شود كه شما فكر كنيد نسبت به ديگران غواص بهتر و باتجربه تری هستيد .

در هنگام آموزش ياد گرفته ايد كه بهترين روش تنفس در زير آب بصورت آهسته و مداوم است ، و خيلی عادی مانند روی سطح آب بايد تنفس كنيد . هر انسان بنا بر وضعيت جسمی خود نيازمند به مقداری از هوا بوده كه بايد برای بدن او كافی باشد . پس تلاش برای حبس نفس بصورت كوتاه و يا كند تنفس كردن باعث بروز بيماری از قبيل تجمع دی اكسيد كربن در بدن می شود كه می تواند خطرناک بوده و ايمنی و سلامت غواصی شما را به خطر بياندازد . پس هميشه بياد داشته باشيم در غواصی آرام و كامل تنفس كنيم تا تهويه هوا به درستی انجام شود و از غواصی لذت بيشتری ببريم .

 

گردآوری ، تألیف و ترجمه : سعيد پروين 

مركز غواصی بین‌المللی مارينا www.IranMarina.com

استفاده از مطالب این مقاله برای علاقه‌مندان و هنرجويان غواصی به‌شرط امانت‌داری و رعایت اخلاق حرفه‌ای (درج منبع و نویسنده) آزاد می‌باشد. 

غواصی