سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

مرکز غواصی بین المللی مارینا با احترام برای حفظ حریم خصوصی کاربران و هنرجویان ، خود را متعهد به رعایت سیاست حفظ حریم خصوصی همه بازدیدکنندگان و هنرجویان این مرکز می داند و به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به حفظ حریم خصوصی شما، این بیانیه را تهیه کرده است

مرکز غواصی بین المللی مارینا برای بازید شما از این سایت اطلاعاتی را دریافت نخواهد کرد . همچنین برای پردازش و ارسال مدارک هنرجویان و یا انجام امور اداری تعدادی فرم شامل مشخصات فردی و استاندارد های ایمنی که توسط شما تکمیل شده است و همچنین برخی مدارک شناسایی را از شما دریافت می کند

ما متعهدیم که امنیت اطلاعات شما را تضمین کنیم و در این زمینه نهایت تلاش خود را انجام خواهیم داد . برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه‌های لازم استفاده می‌کنیم تا امنیت اطلاعاتی  را که در اختیار ما قرار داده اید حفظ شود.

ما هرگز اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث واگذار نکرده و به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نمی دهیم

به دلیل قانونی بودن تمام فعالیت های مرکز غواصی بین المللی مارینا مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی ایران، مرکز غواصی بین المللی مارینا این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت درخواست مراجع قانونی کشور مبنی بر ارائه اطلاعات به صورت رسمی و قانونی موارد درخواست شده را به مرجع درخواست کننده ارائه دهد.